Konkursy

Regulamin konkursów:

1. Udział w konkursach mogą brać wszyscy, których adres korespondencyjny znajduje się na terenie Polski. Nie wysyłam nagród za granicę.

2. Przedmioty używane przeze mnie jako nagrody są moją prywatną własnośćią i nie zostały mi przekazane przez żadną firmę w charakterze reklamowym.

3. Jeden uczestnik ma prawo wysłać jedno zgłoszenie do danego konkursu.

4. Czas trwania konkursu to dwa tygodnie od ogłoszenia go, chyba że w opisie poszczególnych konkursów będzie to określone inaczej.

5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony drogą losowania [chyba że zostanie to inaczej ustalone w opisie konkursu] i w przeciągu 7 dni zobligowany jest do przesłania mi adresu, na który mam wysłać nagrodę. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegam sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy.

Zorganizowane przeze mnie konkursy: